“Ai lấy miếng phomat của tôi?”

Quyển sách nói về sự thay đổi và dành cho những người đang phải đối mặt với sự thay đổi hoặc sợ sự thay đổi. Đọc thấy mình giống nhân vật Chậm Chạp trong sách (mặc dù bối cảnh khiến mình phải thay đổi thì không giống như vậy). Và thấy thật may vì mình đã có những thay đổi dù chậm và (có vẻ) muộn. Nhưng đúng là có vẫn hơn không.
Sau khi tạm dừng công việc daytime, mình có thời gian để ổn định sức khỏe, để đi đây đó (dù chưa được nhiều), để đọc sách và quan sát xung quanh được nhiều hơn. Tác giả như viết ra những suy nghĩ của mình trong thời gian mình chậm chạp có những thay đổi vậy. Mình rất thích câu này (một nhận xét của A.J.Cronin về quyển sách) “bao giờ cũng vậy, nếu chúng ta có niềm tin thì một viễn cảnh mới, một cánh cửa mới sẽ mở ra. Có thể đó không phải là điều ta từng nghĩ đến hay có ý định kiếm tìm, nhưng sau cùng sẽ chứng minh rằng điều đó là tốt cho cuộc sống của chúng ta“. Thật vậy, cái gì xảy ra nghĩa là nó phải xảy ra, thời điểm xảy ra nghĩa là đúng thời điểm đó nó phải xảy ra, nên đừng nuối tiếc cho việc đã xảy ra hay lo lắng quá cho những việc chưa xảy ra.
Đọc quyển sách và theo dõi từng bước của Chậm Chạp, làm mình cũng nhớ một câu quote của John C. Maxwell: “If you had started doing something two weeks ago, by today you would have been two weeks better at it”. Cứ hành động đi, chỉ có thế bạn mới tìm thấy kho Pho mát mới của mình.
This entry was posted in .

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required