Bạn sâu “thân thiện”

Mẹ đang nhặt rau thì nhìn thấy con sâu này, mẹ lấy hết sức bình tĩnh để gắp nó ra chỗ khác rồi gọi các bạn lại xem.
– Mèo, Chích Bông ơi, xuống xem cái này này
– Cái gì vậy mẹ? Á, một con sâu ư?
– Vâng, một con sâu.

Sau khi các bạn ngó nghiêng một lúc, mẹ bảo:
– Thôi, giờ mẹ bỏ con sâu này vào thùng rác nhé?
– (Mèo) Đừng. Mẹ CHO NÓ VỀ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ĐI
– Nhưng lỡ nó lại ăn các cây khác thì sao?
– (Bạn quay lên gác không nói gì vì cũng đang xem dở phim hoạt hình)
– (Mẹ quay sang Chích Bông) mẹ bỏ nó vào thùng rác nhé?
– (Xịu mặt) Thôi được. Con đồng ý cho mẹ bỏ thùng rác.
– Vậy à. Con có thấy thoải mái khi đồng ý cho mẹ bỏ thùng rác con sâu này không?
– (Lắc đầu) Không
– Vậy con muốn làm gì?
– Con muốn giữ nó lại để con xem có chuyện gì không.
– Ý con chuyện gì là chuyện gì?
– Thì con muốn xem nó ăn và nó lớn và xem có chuyện gì khác không.
– Ok. Vậy mẹ cho vào hộp này cho con nhé.
– (Phấn khởi) Vâng. Con sẽ cho bạn ý ăn rau. Mẹ cần đục một cái lỗ cho bạn ý thở nữa 😃

Lúc sau bố về các bạn ấy phấn khởi khoe về bạn sâu, rồi nhìn vào hộp bảo:
(CB) ôi trông bạn ý ĐÁNG YÊU thế
(Mèo) bạn ấy trông như đang LẮC LƯ ĐẦU CHÀO CON í (chả là con sâu đang ngo ngoe cổ và cố bò lên thành hộp 😱)

Ôi “thế giới quan” của các bạn í – một BẠN SÂU 😱 ĐÁNG YÊU đang chào THÂN THIỆN với các bạn 😓😓😂😂

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required