Bộ Sách khổng lồ – Big books cho trẻ

Mình tha bộ này về cùng với bộ An toàn cho con yêu trong buổi sáng đẹp trời mà gian hàng Đinh Tị Books trong hội chợ sách có giảm giá 50%. Bình thường chỉ thấy giảm cao nhất là 25%, thế mà hôm nay mua 2 quyển bằng tiền 1 quyển, thích ơi là thích vì các bạn “chấm” bộ này từ lâu lâu lúc giới thiệu sách mới rồi :).

Sách mua bản quyền của NXB Usborne, có hình minh họa rõ ràng với những thông tin khá thú vị. Mình cũng thích bộ này bằng tiếng Anh nhưng vì còn nhiều tên con vật, đồ vật trong sách bằng tiếng Việt mà các bạn còn chưa biết nên mình để các bạn xem sách bằng tiếng Việt trước đã. Series này có gần hai chục quyển thì phải nhưng mình chỉ tha về những quyển thấy cần thiết cho các bạn.

Các bạn rất thích bộ này nhưng mẹ con mình đọc không thường xuyên, vì nó là sách kiến thức. Cách mà mẹ con mình vẫn làm là đọc một lần rồi lâu lâu sau nhớ ra trong quyển đó có kiến thức gì đó cần thiết, thế là mẹ con lại lôi ra xem và đọc lại. Vậy nên những kiểu sách kiến thức như này không bao giờ cũ trên giá sách của mẹ con mình 🙂

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required