Cho lớp học bình yên

Chuẩn bị ăn cơm, anh con trai bảo mẹ:
– Mẹ ơi, mai con không muốn đi học lắm.
– Sao vậy con?
– Tại con muốn cho lớp con bình yên.
– 😮 là sao con?
– Cô giáo con bảo từ mai ai hay nói chuyện thì đừng đến lớp nữa cho lớp bình yên.
– (mẹ phì cười) vậy à? Vậy là con hay nói chuyện à? 😆
– Uhm, vâng, con nghĩ thế
– Vẫn có cách khác để cho lớp con bình yên mà 😆
– Con nghĩ là không
– Con chỉ cần không nói chuyện là lớp con cũng bình yên rồi, đâu cần con phải nghỉ học đâu 😆
– Nhưng con vẫn nghĩ là con nên nghỉ 😂

Ôi cái lý do cho việc muốn nghỉ học của anh thật là “cao cả” 🤣

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required