gg sheets

Nếu Microsoft có MS Word, Excel, Powerpoint thì Google có GG Docs, Sheets và Slides. Mình ít phải soạn thảo và thuyết trình, chỉ biết đủ dùng thì thấy Word, PowerPoint hay hơn Docs và Slides. Nhưng với trang tính thì mình thích dùng Google…

điểm đến của cuộc đời

Điểm đến của cuộc đời là gì? Mình đã nghĩ là một thành công/ mục tiêu nào đó mà ai đó đã đạt được nhưng thật ra đạt mục tiêu này thì con người ta có khi lại đặt mục tiêu mới, hoặc do lòng…

(Chuyện 2 bạn giận nhau lúc 9 tuổi, mình note lại nhưng sau đó quên mất nên giờ mới đăng 🙂 ) Chuyện là Mèo đi vào nhà vệ sinh để rửa chân. Chích Bông cũng đi vào và lấy vòi xịt để trêu Mèo.…

Chuyện hồi hai bạn 3 tuổi 🙂 Tối qua, trước khi đi ngủ, các bạn bảo mẹ đọc truyện cho các bạn. Mẹ đọc cho các bạn 4 truyện do các bạn chọn. Xong, nhìn trên giường vẫn còn mấy quyển sách, mẹ bảo: –…