“Học” toán

Hai bạn làm toán trên máy tính nhưng tranh nhau để bấm câu trả lời. Mặc dù Mèo nhường Bông nhưng Bông cũng lấn át Mèo ko để anh bấm. Mẹ liền chỉ vào số câu hỏi đang có và hỏi:
– Hai bạn, đây là số mấy?
– Số 4
– Đúng. Vậy là còn 4 câu hỏi. Giờ mẹ chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có mấy câu hỏi? (Các bạn đã biết đến chia hình tròn, hình vuông thành 2 phần bằng nhau nên mẹ áp dụng cho các bạn ôn luôn 🙂 )
– Hai câu
– Đúng. Vậy các con mỗi người sẽ làm mấy câu hỏi?
– Hai câu
– Ok. Vậy các con làm đi.

Và các bạn chia nhau làm :). Lúc sau mẹ đang ngồi thì nghe Mèo nói:
– Mẹ ơi, bây giờ có 7 câu nhưng bọn con đã chia nhau em Bông gõ số còn con bấm enter ❤
– Oh, great. Mẹ khen các con biết giải quyết vấn đề 😃 (rồi mẹ hi five với các bạn)

Lúc sau lại có bài nữa với 7 câu, mẹ hỏi:
– Vậy bài này mình chia nhau như thế nào? Mỗi bạn làm mấy câu?
– (băn khoăn vì bài này chỉ click câu trả lời thôi chứ ko có gõ và ấn enter) con không biết
– Ok
Rồi mẹ lấy 7 quyển sách và lần lượt chia cho các bạn mỗi người 1 quyển (3 lần chia), rồi hỏi:
– vậy giờ mỗi bạn có mấy quyển?
– có 3 quyển
– đúng. Vậy tức là mỗi bạn làm mấy câu?
– 3 câu
– đúng. Vậy còn 1 câu nữa thì làm thế nào?
– (Mèo) mẹ làm 😊
– good. Đó là một giải pháp. Còn cách nào nữa ko con?
– (Bông) cả hai cùng bấm
– excellent. Đây cũng là một giải pháp. Vậy giờ các con sẽ dùng giải pháp nào?
– mẹ làm 😃
– Ok. Vậy mẹ sẽ làm nhé.
Và mẹ con cùng làm, Mèo làm 3 câu đầu, Bông làm 3 câu sau, và mẹ làm nốt 1 câu cuối 😁😁

“Học” toán của các bạn bắt đầu chỉ đơn giản như vậy thôi 🙂

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required