Chuyện linh tinh nhân dịp tổng thống Mỹ đến Hà Nội

Mẹ đọc tin về tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, thấy có hình ảnh nói về việc thắt chặt an ninh để bảo vệ tổng thống nên mẹ gọi các bạn lại và đọc cho các bạn nghe.

Đến đoạn xe cảnh sát dẫn đường và mở đường để cho đoàn xe của tổng thống, mẹ hỏi các bạn:
– Tại sao cảnh sát lại phải dẫn đường, mở đường cho xe của tổng thống?
– (Hai bạn) Để xe đi cho nhanh
– Đúng. Vậy xe đi nhanh để làm gì? Nếu đi chậm thì sẽ có việc gì xảy ra?
– (CB hồn nhiên) thì tổng thống sẽ bị MUỘN GIỜ LÊN MÁY BAY 😂😂

Đoạn khác, mẹ lại hỏi:
– Con biết tại sao tổng thống lại có hai chiếc xe Cadillac The Beast đi cùng không, tổng thống chỉ ngồi trên một xe thôi mà.
– (Mèo cũng hồn nhiên) thì để ĐỀ PHÒNG MỘT CHIẾC BỊ HỎNG 😂😂

Yêu cái sự hồn nhiên và đơn giản của các bạn quá đi 😂😂. Góc nhìn của trẻ con bao giờ cũng có những điều thú vị <3

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required