1. Lớp mình có một cậu bé (lớp 7) khá nghịch, trong giờ thường không tập trung, hay nói chuyện hoặc trêu bạn. Nhưng mình cảm thấy cậu bé đó không phải là hư. Cách cậu hành động như vậy dường như để che đi…

Tiết mục biểu diễn trong MS Xmas Concert 2017 của lớp cô Trang :). Thông báo về concert được launched ra trước một tháng. Vậy mà đến hạn đăng ký tiết mục rồi mà cô và trò vẫn chưa chốt tiết mục gì trong khi…