ứng dụng dạy online

Do Covid-19 nên việc dạy online “nở rộ” từ năm ngoái. Mình có theo dõi các nhóm chia sẻ các ứng dụng hỗ trợ việc dạy học online khá nhiều, tuy nhiên mình chưa thử vì mình không phải dạy online. Chỉ đến cuối năm…

cải thiện kỹ năng viết

Trong 4 kỹ năng tiếng Anh, mình thấy kỹ năng viết là một kỹ năng khó tự học vì không có một đáp án chính xác để người viết tự check (như kỹ năng nghe hoặc đọc), mà người viết cần được phản hồi về…

teaching

Chuyện 1. Lớp mình có một cậu bé (lớp 7) khá nghịch, trong giờ thường không tập trung, hay nói chuyện hoặc trêu bạn. Nhưng mình cảm thấy cậu bé đó không phải là hư. Cách cậu hành động như vậy dường như để che…