cải thiện kỹ năng viết

Trong 4 kỹ năng tiếng Anh, mình thấy kỹ năng viết là một kỹ năng khó tự học vì không có một đáp án chính xác để người viết tự check (như kỹ năng nghe hoặc đọc), mà người viết cần được phản hồi về…