learn

Bài chia sẻ trong chương trình Ted Talks https://www.ted.com/talks/eduardo_briceno_how_to_get_better_at_the_things_you_care_about#t-402158 sẽ giúp bạn biết: – khái niệm learning zone và performance zone. Learning zone là gì? Performance zone là gì? – sự khác nhau cũng như bổ trợ nhau của learning zone và performance zone – nếu…

Mình note lại từ IELTS listening lesson 2 trên web ielts-simon.com. Phần này, thầy Simon đưa ra một số ví dụ và cách làm. Mình note các điều mà thầy lưu ý học viên khi thầy đang hướng dẫn cách làm. Gap- fill (basic information):…