Hôm qua là lần đầu tiên mình đi nông trang Bá Tân cùng con. Cảm nhận của mình về nông trang thì thấy đây giống như kiểu “vườn quê của ông bà” (nhưng diện tích rộng hơn nên trồng nhiều cây hơn), có vườn rau,…