Học tiếng Anh – để làm gì và như thế nào?

learn English

Một bài tóm tắt nội dung buổi hội thảo về học tiếng Anh của một diễn giả mà mình từng có dịp đi nghe trực tiếp trong một hội thảo khác về du học và thấy thích những quan điểm của bạn ấy về việc học tiếng Anh. Mình thích những câu hỏi mà bạn ấy đặt lại cho các phụ huynh khi họ có câu hỏi về việc học tiếng Anh, khiến họ cần nhìn nhận lại chính mục tiêu của họ đối với học và du học của con trước tiên, để có cái nhìn đường xa hơn cho con.

Dưới đây là những ý chính mà mình note lại từ bài tóm tắt để nhắc nhở bản thân về việc học tiếng Anh của con:

“Theo một nghiên cứu của Bộ Giáo dục Mỹ suốt 20 năm, ba kỹ năng tạo nên một sinh viên thành công ở bất kỳ đại học nào của Mỹ là tư duy phản biện, giải quyết vấn đề đa chiều và viết lập luận, phân tích.

“Ở độ tuổi cấp 1, phụ huynh nên tìm cách tạo môi trường và thói quen cho con hơn là ép con chỉ học nguyên giao tiếp”, anh Hiếu nói và phân tích thêm một môi trường để con tiếp xúc với tiếng Anh tự nhiên là cần thiết nhất. Bên cạnh đó, cần tạo cho con thói quen nghe, nói, đọc, viết hàng ngày.

Cấp 2 là giai đoạn mở rộng kiến thức và tư duy cho con ở mọi lĩnh vực và tiếng Anh lúc này chỉ là công cụ để lấy kiến thức nền và phát triển tư duy. Thay vì cho con học ngữ pháp hàng ngày và luyện thi, phụ huynh cần cho con đọc các tài liệu bằng tiếng Anh như sách học thuật, truyện, báo. Với môi trường và thói quen được trang bị từ cấp 1, các con sẽ quen dần và có thể đọc được những tài liệu dài hơn, khó hơn.

Ở cấp 3, học sinh cần có nhận thức xã hội đúng đắn, hiểu được giá trị của chính mình và phải xác định học tiếng Anh để phục vụ điều này.

Xác định được mục tiêu học tiếng Anh ở mỗi giai đoạn, phụ huynh và học sinh sẽ tự tìm ra phương pháp học đúng đắn. “Một lần nữa tôi phải nói tiếng Anh chỉ là công cụ để phát triển kiến thức, tư duy và tính cách cho học sinh”, anh Hiếu nhấn mạnh.”

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required