IELTS listening (phần 1)

Mình lược dịch từ nguồn ielts-simon.com (trong quá trình mình tìm hiểu về tips học listening)

1/ Know the test:
– bài test diễn ra trong 40′ với 40 câu hỏi chia ra trong 4 sections
– Các câu trả lời luôn theo thứ tự
– Có 3 dạng câu hỏi chính: gap-fill, multiple choice, matching
– Có nhiều accent khác nhau nhưng các bạn yên tâm là speaker sẽ nói chậm và rõ nên bạn không cần lo lắng quá
– Một điều cần lưu ý là bạn chỉ được nghe MỘT lần nên bạn cần tập trung nghe

2/ Four sections in the test:
Section 1:
– 2 speakers
– every day conversation
– dạng bài: gap-fill đơn giản (missing details: names, addresses, dates, times, numbers)
– phần này dễ nên bạn cực kỳ hạn chế mắc lỗi, số lỗi cho phép chỉ là 1, thì bạn mới có cơ hội gỡ điểm cho các phần sau

Section 2:
– 1 speaker only
– short speech about non-academic topic
– dạng bài: gap-fill, multiple choice, matching
– vẫn dễ nên bạn luyện tập nhiều để có cơ hội gỡ điểm, mục tiêu nên là 8-10 câu đúng

Section 3:
– có 2 hoặc 3 speakers
– nội dung liên quan đến giáo dục và đào tạo, ví dụ như giáo viên hướng dẫn và sinh viên
– gap-fill, multiple choice. Dạng câu hỏi multiple choice khá khó nên bạn cần đọc kỹ trước và gạch chân các key words
– khi nghe, chú ý key words hoặc các từ đồng nghĩa với nó. Lưu ý bạn có thể sẽ không nghe chính xác key words mà sẽ nghe thấy từ đồng nghĩa với nó (synonyms), ví dụ key word là “lesson” thì cũng đừng ngạc nhiên nếu trong bài bạn nghe thấy từ tutorial/ seminar
– đây là phần khó nên bạn có thể đặt mục tiêu là đạt 6-7 câu đúng

Section 4:
– 1 speaker
– about academic topic
– sử dụng phần break ở cuối section 3 để đọc và gạch chân key words
– sẽ không có break ở giữa phần nghe của section 4 này
– gap-fill, multiple choice
– nội dung khó hơn: nội dung dài, nhanh hơn, có nhiều thông tin hơn (more content, extra information)

3/ Tips khi nghe:
– Sử dụng phần break (ở trước, trong và sau khi nghe) để đọc trước. Không đọc lại phần trước đó (don’t check back, read ahead)
– Gạch chân key words mà bạn cần chú ý
– Lắng nghe key words hoặc từ đồng nghĩa (synonyms)
– Chú ý đến chính tả (nếu bạn sai chính tả dù chỉ lỗi nhỏ thì câu trả lời không được tính)
– Đừng dừng lại quá lâu ở câu hỏi khó, cứ làm tiếp câu tiếp theo, đừng để câu hỏi khó làm bạn mất tập trung cho các câu trả lời phía sau
– Tập trung vì bạn chỉ được nghe 1 lần và nếu bị lỡ phần nào đó thì bạn sẽ dễ bị luống cuống và bỏ lỡ luôn các phần còn lại

QUAN TRỌNG: Cách tốt nhất để bạn hiểu và làm bài test tốt nhất chính là PRACTICE THE TEST MORE.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required