Mẹ đang nhặt rau thì nhìn thấy con sâu này, mẹ lấy hết sức bình tĩnh để gắp nó ra chỗ khác rồi gọi các bạn lại xem. – Mèo, Chích Bông ơi, xuống xem cái này này – Cái gì vậy mẹ? Á, một…

Hai bạn làm toán trên máy tính nhưng tranh nhau để bấm câu trả lời. Mặc dù Mèo nhường Bông nhưng Bông cũng lấn át Mèo ko để anh bấm. Mẹ liền chỉ vào số câu hỏi đang có và hỏi: – Hai bạn, đây…