Hôm nay cho 2 bạn đi tập bơi, lúc ngồi chờ mình thấy có một cô bé (chắc cũng đầu cấp 2) vừa đi vừa khóc. Mình lại hỏi chuyện con vì nghĩ có thể con sợ khi tập bơi nên khóc (vì Chích Bông…

“Not all readers are leaders but all leaders are readers” (không phải tất cả những người đọc sách đều là lãnh đạo, nhưng các nhà lãnh đạo đều là những người (ham) đọc sách). Mình đọc chưa nhiều sách so với nhiều người, nhưng so…