“Nhật ký 300 ngày ở Harvard – Học để thay đổi thế giới”

Dù mình đã nhìn thấy cuốn sách này trên kệ nhà sách mấy lần nhưng vì có câu “Cẩm nang du học Mĩ” nên mình không chọn nó để đọc vì mình thích Anh hơn. Nhưng qua một buổi giới thiệu sách mà một trong hai nhân vật tham dự là bạn Đỗ Nhật Nam, mình mới biết đến tác giả cũng như cuốn sách này, vậy là sau buổi giới thiệu sách đó mình mua luôn cả 2 cuốn sách của 2 tác giả: Hẹn hò nước Mỹ (Đỗ Nhật Nam) và Nhật ký 300 ngày ở Harvard (Trương Phạm Hoài Chung).

Mình thích:
– kiểu thiết kế như một trang facebook và lối viết như kể chuyện trên mạng, gần với đời sống, đúng tinh thần Nhật ký

– những câu chuyện về các lớp học ở Harvard, mỗi câu chuyện cho mình nhìn thêm được một cách học tập và cách giảng dạy ở một trường đại học danh tiếng

– nội dung và cách tác giả đặt câu hỏi sẽ gợi mở nhiều cho những người quan tâm đến lĩnh vực giáo dục để họ suy nghĩ và tìm hiểu thêm.

In sum, a good book to read and will need to read it again as there is information which I don’t understand now but might need to read and think again in the future when I have more experience in working and studying.

This entry was posted in .

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required