“Những bộ óc vĩ đại”

Bộ sách gồm có 18 quyển nói về những bậc vĩ nhân thế giới.

Nội dung Cuốn Sách cung cấp những kiến thức thông tin cơ bản về các bậc vĩ nhân đó. Ngoài ra, cuốn sách còn có các bài tập nhỏ hoặc thông tin bổ sung ở nửa sau của sách. Hai bạn khá thích bộ này nên buổi tối thường lấy ra bảo mẹ đọc cho trước khi đi ngủ hoặc có khi thì tự lấy và ngồi xem tranh hoặc xem các bài tập phía sau sách.

Vì được đọc và biết các nhân vật vĩ đại này rồi nên thỉnh thoảng khi đi đâu đó gặp tên những nhân vật này là các bạn lại nhắc lại và bảo như trong quyển sách của con ý, và mẹ cũng tranh thủ hỏi các bạn để gợi lại kiến thức của cuốn sách. Ngoài ra, đọc câu chuyện về các nhân vật vĩ đại này cho các bạn cũng chính là cách để “mang tấm gương” cho con (và cả mẹ) soi và học tập luôn 😀 . Một công đôi ba việc 😀 . Thêm nữa là mỗi một quyển lại chọn một cách viết khác nhau (có quyển thì trẻ ngủ mơ và được lạc vào thế giới của bậc vĩ nhân đó và nói chuyện trực tiếp với họ, quyển thì trẻ được nghe người lớn trong nhà kể lại chuyện, quyển thì do cái cây trong nhà kể lại…), điều này giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn, tăng cường trí tưởng tượng cho trẻ, và cũng là một cách để mẹ có thể dạy con về các dạng viết văn khá hay và trực quan.

Sách ghi cho trẻ 7-15 tuổi nhưng mình nghĩ trẻ 5 tuổi cũng có thể dùng được rồi (mình mua bộ này cho hại bạn hồi các bạn 5 tuổi 😀

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required