cuoc chien smartphone

“Cuộc chiến smartphone” – cuốn sách nói về việc “Samsung đã giành được vị trí doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu của Apple bằng cách nào?” (như trên bìa cuốn sách có ghi) nhưng lý do khiến mình đọc quyển sách này lại là vì…

Buổi sáng Thứ Sáu, như những ngày trước, mình dậy, ăn sáng và chuẩn bị bánh sandwich, trái cây và nước để tiếp tục “cày xới” London 🙂 Ngày 7: ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW – BUCKINGHAM PALACE – TRAFALGAR SQUARE – THE NATIONAL GALLERY –…