Sách có mắt

Chuyện hồi hai bạn 3 tuổi 🙂

Tối qua, trước khi đi ngủ, các bạn bảo mẹ đọc truyện cho các bạn. Mẹ đọc cho các bạn 4 truyện do các bạn chọn. Xong, nhìn trên giường vẫn còn mấy quyển sách, mẹ bảo:

– Con cất sách đi rồi còn đi ngủ nào. Chứ con vứt sách lung tung là các bạn trong quyển sách sẽ giận và không chơi với con đâu.

Mèo: giống như bạn mèo trong truyện.

Mẹ: vâng, đúng rồi. Giống như bạn mèo trong truyện Mèo con và quyển sách, bạn không yêu quý sách, xé sách nên trong giấc mơ, bạn thấy các bạn sách không chơi với bạn mèo nữa. Con không cất sách thì sách cũng sẽ không chơi với con đâu.

Chích Bông: mẹ cất giúp con. (lại còn lười thế đấy 😏 )

Mẹ: con cũng phải cất sách nữa, vì con vứt sách lung tung nên con cũng cần cất sách thì bạn sách mới không giận con.

CB: nhưng SÁCH CÓ MẮT ĐÂU?

Ôi trời, nàng ý lại còn nghĩ được là sách không có mắt thì làm sao biết được là mẹ cất hay nàng cất :))). Mẹ choáng, nhưng vẫn nhanh trí (kaka):

– Sách không có mắt nhưng con chạm vào sách là sách biết đấy. Giống như con quay lưng, không nhìn thấy mẹ nhưng mẹ chạm vào con con vẫn biết ý.

Câu trả lời của mẹ “có lý” quá 😋 nên nàng ý không ý kiến gì mà đi lấy sách để cất. Mẹ cũng làm cùng nàng. Trong lúc dọn, hay ho thế nào mà mẹ lại nhìn thấy có một quyển sách có vẽ đôi mắt, thế là mẹ bảo:

– Đây, CB ơi, mắt của sách đây con này, con nhìn thấy chưa. Sách cũng có mắt mà 😁

CB: quyển sách to có mắt ah?

Mẹ: vâng, quyển sách to có mắt. (còn mấy quyển sách nhỏ thì ko “có mắt” nhưng may quá, nàng ý chả vặn vẹo gì mẹ thêm nữa cả).

Thế là từ giờ có 1 cách để yêu cầu các bạn cẩn thận với sách rồi, kaka 😂

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required