Mẹ “nghiến răng” đặt bộ sách này vì sách truyện tiếng Anh của các bạn có ít quá mà các bạn thì lại thích xem sách và thích nghe đọc sách nên mẹ tranh thủ “nhồi” tí sách tiếng Anh cho các bạn. (Thật ra…