“Sống để hạnh phúc”

Mình chọn quyển sách vì lời giới thiệu của nhà văn Trang Hạ: “Đây là những chia sẻ hết sức hữu ích dành cho các bạn trẻ và bậc làm cha mẹ, giúp chúng ta trả lời các câu hỏi:
– Có nên học trường chuyên?
– Chúng ta có thực sự đặc biệt không?
– Thế nào là học giỏi, thế nào là thành công?
– Làm giáo viên sướng hay khổ?
– Vì sao đi du học?
– Con cái chúng ta có thực sự có quyền sống hay không?”

Đọc thì thấy học được một số thứ và cần suy nghĩ một số thứ, cả ở vai trò làm cha mẹ lẫn vai trò giáo viên. Với vai trò cha mẹ, làm sao để dạy con văn hóa ứng xử, kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp phù hợp,…? Với vai trò giáo viên, lại là giáo viên của lứa tuổi nhỏ, làm sao để phối hợp cùng phụ huynh trong việc dạy dỗ các con, để sau này các giảng viên ĐH như cô Ánh (tác giả) không phải có những trăn trở về sinh viên và thế hệ trẻ như trong bài viết? Những điểm hay, điểm tốt mà cô quan sát được từ sinh viên, từ kinh nghiệm du học và cả từ kinh nghiệm 30 năm giảng dạy của cô, làm thế nào để áp dụng cho con, cho học sinh của mình? v.v

Sách có những bài có đưa giải pháp hoặc lời khuyên, nhưng cũng có nhiều bài chỉ đưa ra những phân tích, so sánh để người đọc (dựa trên bối cảnh thực tế của mình) suy nghĩ thêm. Và đúng như trên bìa sách, sách dành cho “các bạn trẻ và bậc làm cha mẹ” để nghĩ.

This entry was posted in .

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required