“Thế giới ô tô”

Bộ sách của NXB Kim Đồng, mẹ mua hồi các bạn khoảng 3 tuổi, nội dung và tranh đơn giản nhưng cũng cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng xã hội cho các bạn, và thỉnh thoảng mẹ có thể dùng tên quyển sách để “nhờ vả” các bạn nữa :D. Ví dụ như muốn nhờ bạn mang đồ cho mẹ, mẹ sẽ bảo “chào xe chở hàng tốt bụng, cậu có thể mang chỗ quần áo này vào phòng hộ tớ không” và đương nhiên là “xe chở hàng” rất sẵn lòng giúp đỡ vì bạn ấy biết xe chở hàng trong chuyện tốt bụng giúp đỡ mọi người mà :). Hoặc chuyện bạn Cáo và Khỉ nghịch, gọi điện cho xe cứu thương 115 trong khi không có ai bị thương, dẫn đến người cần đi cấp cứu thì không đi được vì không gọi được xe cũng là một cách cho các bạn nhỏ học được một bài học về việc không gọi các số điện thoại khẩn cấp bừa bãi, thật sự rất hữu ích 🙂

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required