“Tuần làm việc 4 giờ”

Mình đọc quyển này cũng lâu lâu rồi (nhớ không nhầm là thời gian mình bị ốm phải xin nghỉ cả tuần), hôm nay ngó lên giá sách tự nhiên lại lôi ra xem lại những chỗ đã đánh dấu trong sách, cũng kha khá giống với bản tóm tắt này nhưng bản tóm tắt chỉ là các ý chính, chứ đọc sách và đọc các phân tích, lý giải của tác giả vẫn thích và thuyết phục hơn.

Cuốn sách gồm 4 chương: D (definition – định nghĩa), E (elimination – sự giản tiện), A (automation – tự động hóa), L (liberation – giải phóng). Mỗi chương từng bước đưa bạn từ những quan niệm, câu châm ngôn hay ví dụ của tác giả để khơi dậy trong bạn mong muốn thay đổi cuộc sống hiện tại đến những mô tả chi tiết cách bạn cần hành động, những thông tin hay trang web mà bạn cần sử dụng trong quá trình thay đổi cuộc sống của mình.

Điểm dễ gây tò mò ở quyển sách là phần “cảnh báo” nhỏ ở bìa sau sách “Đừng đọc cuốn sách này trừ khi bạn muốn thoát khỏi chế độ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều” và lời giới thiệu của Thaiha books “Nếu bạn là người không xác định được mình thật sự cần gì thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Nếu bạn là một ông chủ hay một nhân viên đang chìm ngập trong đống công việc, cuốn sách này cũng dành cho bạn”.

Nghe tên sách có vẻ “điêu” nhưng đọc thì mới thấy không phải tác giả “chém gió” đâu. Nếu “chém gió” thì nó đã không trở thành best seller của New York Times, Wall Street Journal và BusinessWeek và không được xuất bản tại 30 nước chỉ sau 1 năm phát hành đâu. Mức độ người đọc “đánh giá” tác giả “chém gió” phụ thuộc vào trải nghiệm mà mỗi người đang có là đến đâu, lựa chọn của mỗi người là như thế nào và người đọc áp dụng được đến bao nhiêu thôi 😊

This entry was posted in .

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required