“Usborne Farmyard Tales”

Cũng là một series sách của Usborne. Những câu chuyện cho bé thêm cái nhìn về cuộc sống ở trang trại gần gũi với thiên nhiên và con vật. Mỗi quyển là một câu chuyện/ sự kiện xảy ra ở trang trại Apple và cách câu chuyện/ sự kiện đó được giải quyết như thế nào. Có những câu chuyện thì mẹ cùng các bạn rút ra bài học nhưng cũng có những câu chuyện thì mẹ con chỉ bình luận về sự kiện (để giúp các bạn có thêm tư duy phân tích).

Bộ này hai bạn nhà mình chưa có đủ nhưng cũng kha khá để khiến các bạn thích thú. Giờ 5.5 tuổi rồi vẫn thỉnh thoảng lấy sách ra bảo mẹ đọc cho con nghe :D. Chờ lúc nào học xong lớp 1 rồi mẹ hướng dẫn đọc tiếng Anh thì cho tự đọc nhé 😀

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required