“Usborne first experiences”

Bộ sách của NXB Usborne, bằng tiếng Anh, nói về những kinh nghiệm đầu tiên (first experiences) của bé thông qua những câu chuyện đơn giản. Bộ sách này hai bạn được tặng nên mình cũng không biết mua ở đâu nhưng search trang chủ của NXB Usborne thì thấy rất vật vã với hệ thống sách của họ, thích mê luôn.

Bộ sách này có hình vẽ, từ ngữ đơn giản, dễ nhớ. Vì sách bằng tiếng Anh nên mẹ dùng cơ hội đó để dạy tiếng Anh cho các bạn luôn. Đồng thời vì là viết về kinh nghiệm đầu tiên nên mẹ cũng dùng nó để giới thiệu cho các bạn một số trải nghiệm mới để các bạn biết dần.

Ví dụ như vì đọc quyển “Going to the dentist” rất nhiều rồi nên khi mẹ bảo đi kiểm tra răng, các bạn không hề sợ hãi gì mà còn háo hức đi để còn xem khám răng có giống trong truyện không (may quá khám răng ở Việt Nam cũng khá giống như hình ảnh trong truyện của Anh :D) và còn nhắc mẹ cho con đi kiểm tra răng 6 tháng một lần :D. Mấy lần Chích Bông đi viện đều mang theo quyển “Going to the Doctor” và “Going to the Hospital” theo để mẹ đọc. Rồi khi đi sân bay, mẹ chỉ cho các bạn metal detector, x-ray machine… giống như trong sách “Going on a Plane” mà các bạn đã được đọc nên các bạn cảm thấy khá thích thú và nhớ lâu.

Ngoài ra, theo như giới thiệu trong sách thì bộ sách được viết theo một cách đặc biệt để chắc chắn rằng trẻ em sẽ thành công trong những nỗ lực tập đọc đầu tiên. Vậy nên họ cũng có vài gợi ý nhỏ để đọc sách cùng con. Nhưng mình thì chưa thử cái này vì tập trung vào phần “trải nghiệm” mà sách nói đến và từ mới tiếng Anh, để chờ các bạn học đọc tiếng Việt xong đã 😀

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required